eMahkeme
EMAHKEME NE İŞ YAPAR ? eMahkeme, kullanıcılarına online olarak hukuki uyuşmazlıklarını müzakere etme ve çözüme kavuşturma imkanı sağlamayı amaçlamaktadır.

eMahkeme ile müzakereler sırasında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk siciline kayıtlı Arabulucuların, kullanıcıların hukuki uyuşmazlıklarını çözmelerini online olarak kolaylaştırmaları ve katkı sunmaları amaçlanmaktadır.

eMahkeme kullanıcıları uyuşmazlıklarını çözerken alanında uzman bilirkişilere online başvurabilmeleri ve uyuşmazlıktaki muhtemel risklerini hesaplayabilmeleri düşünülmüştür

eMahkeme süreci sonucunda kullanıcıların varmış oldukları sonuç tutanağı Arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucuların onayı ile ilam niteliği kazanıp mahkeme kararı ile aynı hukuki güvenceye sahip olacaktır.

eMahkeme sonuç olarak adliyelerdeki uzun süreci kısaltmak, sorunları ekonomik, hızlı ve güvenilir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır.