eMahkeme
eMahkeme – Sağlıklı Bir İletişim İçin Arabulucunu Seç

Uyuşmazlığınızın Çözümüne Kendinizin Seçeceği Bir Arabulucu Yardımcı Olsun

eMahkeme ile arabulucunuzu kendiniz seçebilirsiniz

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın, tarafların üzerinde karşılıklı anlaştıkları, taraflar arası iletişimi kolaylaştıran, bağımsız ve tarafsız, üçüncü bir kişi nezdinde müzakere edilerek gizlilik esası kapsamında çözümlenmeye çalışıldığı bir süreçtir. Taraflar istek ve taleplerini herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan özgürce dile getirebilirler. Arabuluculuk hızlı ve ekonomik bir süreç olup, mahkemeye gidilmesi halinde doğacak olan dava-icra masrafları gibi külfetleri ödeme yükümlülüğünü bertaraf eder.

Arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların uzlaşarak bir sonuca varmaları halinde düzenlenen sözleşme, taraflar için hukuken bağlayıcıdır. Taraflardan biri dilerse, mahkemeye başvurarak bu sözleşmenin icra edilebilmesine ilişkin şerh talep edebilir. Bu şerhi içeren sözleşme artık “Mahkeme Kararı” niteliğindedir.

Arabuluculuk sürecine başvuru, diğer hukuki yollara başvurma hakkını ortadan kaldırmadığı gibi devam eden uyuşmazlığın çözümüne dair süreçlerde (mahkeme, tahkim vb.) arabuluculuk sürecinde geçirilen süre de Kanunda belirtilen zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Arabuluculuk yukarıda açıklandığı üzere etkin bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Peki, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlıklarınızı çözmek isterseniz arabulucuyu nerden bulacaksınız? Türkiye’de şuanda 13.000 den fazla arabulucu bulunmaktadır, bu arabulucular kendi içlerinde farklı hukuki konularda uzmanlaşmıştır. Her birisi çok değerli olan arabulucularımızın müzakere teknikleri empati yetenekleri konudan konuya farklılık göstermektedir. İşte eMahkeme Arabulucunu Seç hizmeti sizin uyuşmazlığınıza en uygun arabulucuyu seçmenizi sağlar, arabulucuların uzmanlık alanları, empati yetenekleri başarı hikayeleri sizlerle paylaşılarak size en uygun arabulucuyu seçmeniz sağlanır.

Sonuç olarak, eMahkeme tarafından sunulan arabulucunu seç hizmetiyle uyuşmazlığınızın çözümü için sağlıklı iletişim ortamı sağlayacak arabulucunuzu, onun niteliklerine göre özgürce seçebilirsiniz.