eMahkeme
eMahkeme – Bilirkişi Hizmeti

eMahkeme – Online Uyuşmazlık Çözümü eMahkeme Online Uyuşmazlık Çözümü ile hukuki uyuşmazlıklarınızı ekonomik, hızlı ve güvenilir şekilde çözebilirsiniz. eMahkeme – Teknoloji Her Alanda Tüm Alışkanlıklarımızı Değiştiriyor. İnsanoğlu bilinen tarihin başlarından beri birlikte yaşamış ve bir medeniyet inşa etmiştir. Birlikte yaşamak insanlığın gelişimine katkılar sunsa da beraberinde sorunlarda getirmiştir. Bu sorunların çözümü için insanlık modern hukukun gelişimiyle beraber çeşitli yollar bulmuştur...

eMahkeme Hukuki Sorunlarınızı Çözümüne Bilirkişi Hizmetiyle Katkı Sunar.

Mahkemeler genellikle maddi hasar ve zararın meydana geldiği, hesaplama içeren ve çözümü zor olaylarda bilirkişi atamak suretiyle olayı çözümlerler. Ancak bilirkişiye başvurma yöntemi, sadece mahkemeler aracılığı ile başvurulabilen bir yöntem değildir. Bu kurum mahkeme atamasından önce de tarafın istemi ile faaliyete geçirilebilir.

Tarafımızdan talep edeceğiniz bilirkişi tayini talebinin kabulü ile birlikte taraflar yaşanılan sorunun içeriğini anlatır ve neticesinde o konuda uzman bir kişi bilirkişi olarak atanır. Mahkemelerdeki atama usulüne benzer bir atama ile uyuşmazlığı devralan bilirkişi, kısa zamanda olayın aydınlatılması ve çözümü için gereken tüm inceleme ve değerlendirmeleri yapar. Bu rapor eMahkeme içerisinde yapılan müzakerelere yön verebileceği gibi arabuluculuk sürecinin olumsuz sonuçlanması durumunda açılacak olan dava da en kuvvetli delillerden birisi olur.

Günümüzde mahkeme süreçleri çok zaman almaktadır. Uyuşmazlıklar bazen küçük bir kusur hesaplaması ile çözülebilecekken mahkeme süreçleri ve prosedürleri bu sorunu fazlaca büyütmektedir. Bunun için eMahkeme sizlere bilirkişi hizmeti sunmaktadır. Başınıza gelen hukuki bir olayda zarar miktarı, tazminat miktarı, kusur oranı gibi hesaplanması teknik ve mesleki kabiliyet gerektiren hususlar muhakkak bulunacaktır. Bu hesaplamanın yapılabilmesi için ya delil tespiti yaptırmanız gerekecek veya dava süreçlerini takip etmeniz gerekecektir. İşte eMahkeme bu aşamada devreye girerek arabuluculuk müzakereleri sırasında ihtiyaç duyduğunuz hesaplamaları bilirkişi hizmeti vasıtasıyla sizlere sunacaktır. Teknik ve uzman bilirkişiler müzakere sırasında ihtiyaç duyduğunuz tüm hesaplamaları yaparak müzakerelerin uygun bir ortamda yürütülmesine katkı sunacaktır.

Sonuç olarak eMahkeme bilirkişi hizmetiyle teknik ve mesleki hesaplama gerektiren konularda bilirkişi raporu alabilirsiniz. Bu bilirkişi raporu hem müzakere sırasında sizlere yardımcı olacak hem de müzakereler olumsuz sonuçlansa dahi dava açtığınızda en kuvvetli deliliniz olacaktır.